Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/06”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

John Lindsay Opie

Studiował filologię klasyczną i literaturę angielską na Columbia University w Nowym Jorku, a następnie historię sztuki na Ateneo we Florencji, specjalizował się z filozofii i teologii na Università di Catania. Emerytowany profesor historii sztuki średniowiecznej na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, wykładowca historii sztuki bizantyńskiej na Uniwersytecie Roma Tre. Znawca ikon i teologii prawosławnej, autor licznych opracowań o tej tematyce.
pismo

Przemienienie

Ikona Przemienienia Pańskiego może być odczytana jako odzwierciedlenie objawienia światła w tradycji Kościoła Wschodniego. Na jej przykładzie autor analizuje w jaki sposób światło jest przywoływane i przedstawiane oraz wskazuje funkcjonującą we wschodniej tradycji różnicę pomiędzy światłem przedwiecznym, będącym emanacją Boga, i stworzonym światłem naturalnym.

Tagi: