Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/06”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Magdalena Nowicka

Asystentka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, sekretarz redakcji kwartalnika artystyczno-literackiego „Arterie”. Publikowała m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, „Wiedzy i Życiu”, „Odrze”, „Red.zie” oraz „Filmie”. W październiku 2009 ukazał się jej debiutancki tomik poetycki Przewieszka. Pisze powieść o wspinaniu. Mieszka w Łodzi.
pismo

Przestrzeń zniewolona – duch wyzwolony