Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/06”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Andrzej Mikulski

architekt. Projekt dyplomowy wykonany u prof. Dariusza Kozłowskiego otrzymał nagrodę Dyplom Roku 1999. Doświadczenie architektoniczne zdobywał w biurach projektów „Investments Environments” oraz „Epstein” w Warszawie w latach 2001-2004, a także u Stanisława Niemczyka w Tychach (2004-2005). Obecnie prowadzi własną pracownię architektoniczną w Krakowie. Publikował w „Architekturze i Biznesie” i w „Architekturze”. Najgłębsze zainteresowanie – architektura sakralna.
pismo

U źródeł budowania

Czym jest budynek? Niczym więcej jak samym budynkiem. A kim jest projektujący go architekt? Przede wszystkim rzemieślnikiem, który nade wszystko powinien myśleć o przyszłych użytkownikach. Rzecz o powrocie do korzeni, ale również o odwadze artysty, który nie musi podążać za modą i który potrafi osiągnąć piękno za pomocą najprostszych środków.