Mark Wigley

pismo

Mark Wigley, “Architektura protez. Uwagi do prehistorii świata wirtualnego”

2. Mark Wigley – Architektura protez. Uwagi do prehistorii świata wirtualnego from Małopolski Instytut Kultury