Alena Macurová

pismo

Inaczej o przestrzeni w komunikacji czeskich niesłyszących