Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/05”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Andrzej Laskowski

Jest doktorem historii sztuki, adiunktem w Zakładzie Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 1998 roku związany z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków, w którym zajmuje się między innymi programem rozpoznania zasobów sztuki witrażowej w Polsce południowo-wschodniej. endre
pismo

Nadać ton

Witraż już od średniowiecza był stosowany w sztuce sakralnej, pełniąc funkcje dydaktyczne oraz ozdobne. Wraz z rozwojem techniki witrażu okazało się jednak, że może być również pełnowartościowym, podatnym na eksperymenty medium. Andrzej Laskowski przybliża nam koncepcje XIX i XX wiecznych twórców witraży, pokazując różnorodne zastosowanie tej techniki w architekturze. Powstające na zamówienie publiczne lub prywatne witraże zdobiły – poza świątyniami – kaplice cmentarne, pasaże handlowe, dworce kolejowe, hotele, biblioteki, restauracje, klatki schodowe.

Tagi: