Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/05”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Krzysztof Kwiatkowski

architekt, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, jego doktorat dotyczył architektury organicznej. Swoje prace badawcze poświęca relacjom pomiędzy przestrzenią architektoniczną i więziami społecznymi; działa też w zespole naukowym w ramach Zintegrowanego Programu Bezpieczeństwa w Małopolsce.
pismo

Mieszkać bezpiecznie po holendersku

Niebezpieczne osiedla to nie tylko polska specjalność. Z problemem tym borykają się np. Holendrzy, którzy postanowili skorzystać przy jego rozwiązaniu z popularnej u nich zasady partycypacji społecznej. Program „Bezpiecznie mieszkać” promuje zarówno rozwiązania architektoniczne, jak i zaangażowanie lokatorów w nadzór nad ich miejscem zamieszkania. Zapoznając się z zasadami ich projektu łatwiej sobie uzmysłowić, co czyni osiedle bezpiecznym.

Mieszkać bezpiecznie po holendersku – pdf do pobrania