Marta Kudelska

Absolwentka indologii i filozofii, pracownik naukowy Instytutu Filozofii UJ. Autorka wielu prac z zakresu filozofii i religii Indii, m.in.: Karman i dharma. Wizja świata w filozoficznej myśli Indii, The Cosmological Scheme of the Classical Upanishads, Hinduizm. Zainteresowana również dialogiem międzykulturowym, czego efektem są tomy pod jej redakcją, np. Człowiek wobec świata na przełomie wieków. Nowe i dawne wzorce duchowości.
pismo

Akasa – świetlista przestrzeń

Tagi: