Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/06”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Marcin Kruszalnicki

Architekt, w 2002 r. ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej broniąc pracę dyplomową "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w centrum Dąbrowy Górniczej – galeria handlowa jako inwestycja pobudzająca rozwój centrum i integrująca tkankę miejską" Dużo się zastanawia, czasem niepotrzebnie.
pismo

Ogarnąć chaos. Koncepcja rewitalizacji centrum Dąbrowy Górniczej

W cyklu „Projekty” przedstawiamy pracę Marcina Kruszelnickiego – pomysł na nowe oblicze Dąbrowy Górniczej. Dla okolicznych miast Dąbrowa stałaby się ośrodkiem rekreacyjno-handlowym, sama zaś zyskałaby nieistniejące dotąd centrum. Nawiązujący do przemysłowej przeszłości miejsca projekt rewitalizacji Dąbrowy stanowi żywą odpowiedź na wyzwania współczesności.

Ogarnąć chaos – pdf do pobrania