Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/05”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Piotr Krasny

(1966), dr hab., historyk sztuki, zatrudniony w Instytucie Historii Sztuki UJ. Zajmuje się badaniami nad historią sztuki nowożytnej w Europie Środkowej, a zwłaszcza na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Bernard Meretyn a problem rokoka w architekturze polskiej, 1994; Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej, 2003). Był jednym z organizatorów wystawy polskiej sztuki barokowej w USA i w Kanadzie (Land of the Winged Horsemen, 2000).
pismo

Wizerunki zmarłych w sztuce nowożytnej Europy zaalpejskiej

O portrecie trumiennym w nowożytności.

Tagi:
pismo

„Moc boża prowadzi prawicę Wittelsbachów”

Jeżeli mówimy o sztuce – w tym architekturze – jako wyrazie ideologii władzy, nie możemy zapomnieć o przypadkach, kiedy owa władza wchodziła w mariaż z Kościołem. Przykładem może być szesnasto- i siedemnastowieczny sojusz bawarskich monarchów z zakonem jezuitów.