Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/05”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Nóra Kovács

antropolog kultury, ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Loránda Eötvösa w Budapeszcie, prowadziła badania z zakresu antropologii polityki, mniejszości etnicznych i migracji. Obecnie zajmuje się antropologią tańca.
pismo

Bohaterowie i kopjafa podczas zmiany ustroju na Węgrzech

Kopjafa – drewniane pale nagrobne – stały się elementem węgierskiej konstrukcji tożsamościowej. Autorka zastanawia się, jakie znaczenie niosą ze sobą kopjafa i dlaczego były chętnie wykorzystywane po upadku komunizmu.

Tagi: