Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/05”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Elżbieta Kaproń

Teatrolog, doktorantka UJ, współpracuje z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki T. Kantora CRICOTEKA, razem z Peterem Mitrusevicem pracuje nad koncepcją prezentacji multimedialnej życia i dzieła Tadeusza Kantora.
pismo

Odys w poczekalni. Niezrealizowany spektakl Tadeusza Kantora

Historia o projekcie przedstawienia, które nigdy nie doczekało się realizacji. W czasie II wojny światowej Tadeusz Kantor postanowił wystawić sztukę Stanisława Wyspiańskiego „Powrót Odysa” na… krakowskim dworcu. Ludzie czekający na pociąg i rodzina czekająca na Odysa – rzeczywistość miała zlać się ze sztuką. O tym być może niemożliwym do realizacji pomyśle i micie, jaki wokół niego powstał pisze Elżbieta Kaproń.

Odys w poczekalni – pdf do pobrania