Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/05”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Miroslav Hroch

pracuje jako historyk i wykładowca na Wydziale Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Karola w Pradze. Zajmuje się historią nowożytną, w szczególności historią porównawczą ruchów narodowych w Europie. Uznawany za międzynarodowy autorytet dzięki swym pracom porównawczym o powstaniu i rozwoju ruchów narodowych mniejszych narodów w Europie Środkowej, Północnej i Wschodniej. Do najbardziej znanych jego dzieł należą: Malé národy Evropy (2003); Ethnonationalismus – eine ostmitteleuropäische Erfindung? (2004); Das Europa der Nationen (2005).
pismo

Nowoczesny naród