Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/05”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Audrey Higelin-Fusté

pracownik naukowy i doktorantka uniwersytetów w Grenoble i Strasburgu. Pisze jednocześnie dwie dysertacje: z literatury francuskiej XVIII w., i z historii architektury („Więzienia karne od 1791 do 1848 r.: historia pewnej architektury”). Pole jej badań i zainteresowań dotyczy przestrzeni zamkniętej i jej percepcji przez człowieka. Współpracuje z licznymi francuskimi i międzynarodowymi czasopismami, zarówno naukowymi, jak i popularnymi.
pismo

Potęga przestrzeni

Wśród różnych sposobów interpretacji dzieła architektonicznego znajdziemy stosunkowo nowe spojrzenie, zwane psychosocjologią przestrzeni. Nauka ta interesuje się przede wszystkim oddziaływaniem przestrzeni na człowieka oraz mechanizmami, które pozwalają człowiekowi ją oswoić. Postulaty i wnioski tej metody interpretacyjnej śledzimy na przykładzie problemu przeludnienia (np. w więzieniach).