Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/05”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Grzegorz Hajduk

urodzony i wychowany w Beskidach. Po odebraniu wykształcenia leśnego w 2000 roku odebrał dyplom ukończenia studiów i prawo używania tytułu magistra inżyniera, z którego nigdy nie skorzystał. Były pracownik Polskiej Akcji Humanitarnej, od pięciu lat związany z Nowosądeckim Towarzystwem Pomocy, w ramach którego pracuje z bezdomnymi, prowadząc Wspólnotę Emaus w Krakowie – Nowej Hucie, www.emmaus.pl.
pismo

Sąsiedzi

Bezdomni mają niezwykłą zdolność obejmowania w swoje posiadanie niczyich przestrzeni publicznych, a następnie przekształcania ich zgodnie z własnymi potrzebami. Zawłaszczają miejsca, które z pozoru są wspólne, a w rzeczywistości często niczyje, kolonizując je krok po kroku, a z czasem wypychając z nich nawet innych użytkowników.

Tagi: