Bartosz Haduch

Bartosz Haduch

architekt, nauczyciel akademicki, laureat konkursów architektonicznych (w tym I nagroda w międzynarodowym konkursie architektonicznym na projekt Ambasady Europy). W latach 2001-2003 odbył praktykę zawodową w Holandii, Hiszpanii i Austrii. Od 2007 r. prowadzi grupę projektową i badawczą NArchitekTURA, łączącą działania z zakresu urbanistyki, architektury, projektowania krajobrazu po projekty.
pismo

Contemplatorium

pismo

Krykiet Czandigarh

Indyjski Czandigarh to rzadki przypadek miasta zaprojektowanego i zbudowanego od podstaw. Wizję gigantów europejskiej architektury – Alberta Mayera, Macieja Nowickiego i Le Corbusiera – uzupełniły kolejne dziesięciolecia rozrastania się miasta.