Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/06”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Iliana Genew-Puhalewa

językoznawca. Ukończyła filologię słowiańską oraz filologię nowogrecką na Uniwersytecie Sofijskim w Bułgarii. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Sląskim w Katowicach.
pismo

Przestrzeń amoralna?

Charakter bułgarskiego bazaru, nierozłącznie spleciony z narodowym temperamentem, cechuje mnogość niesformalizowanych stosunków międzyludzkich i inaczej płynący czas, odsłaniający kontemplacyjny stosunek do świata Słowian południowych. Na niespieszną przechadzkę po sofijskim pazarze — bez konieczności kupowania — zaprasza Iliana Genew-Puhalewa.

Przestrzeń amoralna? – pdf do pobrania