Aleksandra Gabriel, Łukasz Galusek

Aleksandra Gabriel – absolwentka europeistyki i studentka kulturoznawstwa bliskowschodniego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowana szczególnie kulturą islamską i społecznościami muzułmańskimi w Europie. Wolontariuszka w redakcji „Autoportretu”. Łukasz Galusek – architekt i wydawca. Zajmuje się kulturą i sztuką Europy Środkowej. Zwłaszcza związkami pomiędzy przestrzenią, pamięcią i tożsamością. Autor przewodników po krajach i krainach środkowoeuropejskich. Pracuje w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.
pismo

Zadomowienie