Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/05”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Zuzanna Dziuban

ukończyła filozofię i kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Obecnie doktorantka w Instytucie Kulturoznawstwa. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na hermeneutyce i filozofii hermeneutycznej (Gadamer, Heidegger, Caputo, Vattimo), a także nad miejscem konstruktywizmu i interpretacji w badaniach nad przestrzenią.
pismo

Fasada jako wydarzenie

Pierwszy artykuł z cyklu poświęconego zagadnieniu fasady, który powstał w Zakładzie Kultury Miasta Instytutu Kulturoznawstwa UAM w ramach projektu „Fasada” kierowanego przez prof. dr hab. Ewę Rewers.

Fasada jako wydarzenie – pdf do pobrania