Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/05”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Wojciech Dudzik

kulturoznawca i teatrolog, pracuje w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się antropologią widowisk i teatrem XX wieku, interesuje się też krajobrazami kulturowymi południowo-zachodnich Niemiec i północnej Szwajcarii; ostatnio wydał m.in. Wieżę Hölderlina i inne miejsca (2000) oraz Karnawały w kulturze (2005).
pismo

Goetheanum

Obok architektury organicznej istnieje pokrewny kierunek zwany architekturą antropozoficzną. Wzorcem, do którego odnoszą się wszyscy twórcy tego nurtu, jest położony niedaleko Bazylei gmach Goetheanum powstały z inicjatywy twórcy antropozofii, Rudolfa Steinera. Charakterystyczne dla architektury antropozoficznej wielkie, nieregularne, samotnie stojące budynki wyróżniają się z otoczenia, a jednocześnie z nim harmonizują. Ich podstawową funkcją miało być umożliwienie człowiekowi ponownego odkrycia świata duchowego.