Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/05”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Michał Mateusz Duda

historyk sztuki, zajmuje się polską i obcą architekturą współczesną. Pracuje w Muzeum Architektury we Wrocławiu, współpracuje z portalem sztuka-architektury.pl. Zaangażowany w akcję ochrony dobrej architektury czasów PRL-u.
pismo

Odpowiedź na diagnozę. Fundacja Maggie’s Centre

Diagnoza: rak. Szok, rozpacz, oczekiwanie najgorszego. Mimo że większość nowotworów daje się skutecznie wyleczyć, nie ma chyba choroby, która stanowiłaby w naszych czasach większe wyzwanie dla człowieka. Chorzy potrzebują nadziei, wsparcia i informacji, a nie bezduszności, jaką oferuje im najczęściej służba zdrowia. Fundacja Maggie’s Centre dąży do zmiany tego stanu rzeczy przez budowanie przyjaznych klinik leczniczych.

Odpowiedź na diagnozę – pdf do pobrania