Georges Duby

Francuski historyk, jeden z najbardziej uznanych mediewistów XX wieku. Należał do drugiego pokolenia francuskiej szkoły Annales, będąc jednym z najwybitniejszych jej przedstawicieli. Pionierskie były jego studia z zakresu historii mentalności, które w badaniach historycznych przesunęły akcent z obiektywnych zdarzeń na ich odbiór w oczach współczesnych i potomnych (najlepszym tego przykładem jest klasyczna już pozycja Bitwa pod Bouvines. Niedziela 27 lipca 1214, 1988) oraz na hierarchię wartości wieków dawnych i ówczesne wyobrażenia o świecie. Do jego najważniejszych prac należą: Czasy katedr: sztuka i społeczeństwo 980-1420 (1986), Rycerz, kobieta i ksiądz. Małżeństwo w feudalnej Francji (1986), Rok tysięczny (1997). Był także redaktorem dwóch tomów monumentalnej Historii życia prywatnego (1998).
pismo

Spalenie

Autor interpretuje kościół jako światłonośną przestrzeń, będącą osobliwym pomostem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Niezwykle istotną rolę pełni tu światło – pozbawione zbędnych ozdób, tchnące prostotą i dyskrecją. Architektura staje się elementem doświadczenia mistycznego. Przedruk fragmentu książki Saint Bernard. L’art cistercien.

Tagi: