Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/06”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Beata Drabik

absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie doktorantka na Wydziale Filologicznym na specjalności językoznawczej; jej zainteresowania naukowe koncentrują się na pragmalingwistyce, językoznawstwie kognitywnym, komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz zagadnieniach grzeczności językowej.
pismo

Nie tylko słowo nas zdradza

Każdy z nas dobrze wie, że rozmawiając z drugą osobą zwraca się uwagę nie tylko na to, co ona mówi, ale również na „mowę ciała” – gesty, mimikę etc. To, jak ważny jest w komunikowaniu przekaz niewerbalny, potwierdzają badania, z których wynika, że ok. 65% informacji przekazujemy poza słowami. O pożytkach płynących z dostrzegania pozasłownych sygnałów (i o pułapkach, jakie na nas czyhają) opowiada Beata Drabik.

Nie tylko słowo nas zdradza – pdf do pobrania