Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/05”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

David Crowley

kierownik Department of Critical Writing in Art and Design w Royal College of Art w Londynie. Jest krytykiem dizajnu oraz kuratorem wystaw, ostatnio: Cold War Modern: Design 1945-1970 (Victoria and Albert Museum, Londyn, 2008-2009. Interesuje się Europą Środkowo-Wschodnią, opublikował (jako autor bądź redaktor) kilka książek poświęconych historii kulturowej tego regionu. Jest redaktorem (wraz z Susan Reid) tomu Pleasures in Socialism. Leisure and Luxury in the Eastern Bloc (Northwestern University Press, w druku, 2010).
pismo

Krajobrazy zimnej wojny

pismo

Styl zakopiański – styl narodowy