Peter Cirko

Peter Cirko

architekt, studiował w Instytucie architektury Słowackiej Wyższej Szkoły Technicznej w Bratysławie (1983-1988), działa w Rużomberku jako niezależny architekt (pod nazwiskiem Peter C. Abonyi). W 1997 roku razem z M. Bišťanem otrzymał nagrodę Dušana Jurkoviča, przyznawaną przez Stowarzyszenie Słowackich Architektów (SAS) za rzymskokatolicki kościół w Lomnej na Orawie. Zajmuje się filozofią, teologią, psychologią oraz historią w związku z poznaniem architektury i architekturą poznania.
pismo

Żywa architektura

Peter Cirko zaprasza na intelektualną podróż, która rozpoczyna się kilka miliardów lat temu, w chwili powstania życia na Ziemi i wiedzie przez nauki przyrodnicze, społeczne aż do współczesnej koncepcji autopojezy. Te filozoficzne rozważania mają pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy architekturę (w podstawowym znaczeniu) należy tradycyjnie rozumieć jako element przestrzeni o charakterze statycznym czy też jako zjawisko obdarzone zdolnością samo-reprodukcji.