Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/05”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Anna Chudzik

doktor językoznawstwa, pracownik Zakładu Teorii Komunikacji w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka „Mownych zachowań magicznych w ujęciu pragmatyczno-kognitywnym” (2002). Obecnie pracuje nad zagadnieniem funkcji inskrypcji w przestrzeni miejskiej. Zainteresowania: teoria komunikacji, językoznawstwo kognitywne i pragmatyczne, antropologia języka i kultury.
pismo

Mówi miasto

Wizytówką miasta są nie tylko ludzie, ulice i budynki, ale też wszelkiego rodzaju napisy: szyldy nad sklepami, ostentacyjnie wyeksponowane billboardy, napisane urzędowym językiem tablice informacyjne, a także porozwieszane na płotach i słupach ogłoszenia, wymalowane na murach graffiti. Z jednej strony porządkują i organizują nam świat, z drugiej strony go oswajają. I mówią trochę, jacy jesteśmy: wyważeni czy krzykliwi, estetyczni czy tandetni, otwarci czy zamknięci na innych.

Mówi miasto – pdf do pobrania