Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/06”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Katarína Chmelinová

historyk sztuki, od 2000 r. kurator zbiorów sztuki barokowej Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, asystent w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. W swoich badaniach skupia się na wczesnonowożytnej rzeźbie i malarstwie ze Środkowej Europy. Opublikowała m.in. monografię poświęconą rzeźbiarskiej rodzinie Grossów ze Spiskiej Soboty (2002) oraz Ars inter Arma. Umenie a kultúra raného novoveku na východnom Slovensku (2008).
pismo

Ars moriendi na Górnych Węgrzech

Motyw śmierci w węgierskiej sztuce. Obrzędy pogrzebowe i dzieła upamiętniające.

Tagi: