Error: Nie można utworzyć katalogu „uploads/2020/06”. Czy WordPress ma uprawnienie do zapisu do katalogu nadrzędnego?

Zbigniew Benedyktowicz

dr, antropolog kultury, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Pracuje w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, kierując Zakładem Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Konteksty”, członkiem redakcji „Kwartalnika Filmowego”. Zajmuje się problematyką wyobraźni symbolicznej i antropologią kultury współczesnej.
pismo

Widmo środka świata

Mit Pałacu Kultury i Nauki przybierał rozmaite odcienie. W pozytywnej wizji jawił się jako strzeliste, wznoszące się pod niebo centrum świata (Warszawy, socjalistycznej Polski) czy obiekt quasi-sakralny, łączący w sobie wiele pozornie sprzecznych elementów kulturowych; w negatywnej nazywano Pałac naroślą, podkreślano jego sztuczną pozycję w tkance miasta. Co łączy obie wizje? Autor znajduje odpowiedź w antropologii kulturowej.