pismo

Między ortodoksją a kreacją

W dniach 20-21 października 2010 r. odbędzie się kolejna, druga już konferencja pt. “Miedzy ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny” organizowana przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wraz z Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków.

Inicjatywa ma na celu zgromadzenie konserwatorów zabytków i praktykujących architektów mających do czynienia w swojej działalności z zabytkowymi obiektami i problematyką zachowania ich historycznego kształtu.

Polecamy wszystkim zainteresowanym!

PROGRAM KONFERENCJI

Comments are closed.