pismo

Konkurs im. St. Witkiewicza

Województwo Małopolskie ogłosiło konkurs im. St. Witkiewicza na najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski.
Celem konkursu jest promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego.
Inicjatorem i organizatorem Nagrody im. Stanisława Witkiewicza przyznawanej w ramach konkursu jest Województwo Małopolskie, przy współpracy Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich wspieranego przez Oddział Podhalańsko – Nowosądecki Stowarzyszenia Architektów Polskich.

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH – do 30 kwietnia 2010 roku do godz. 12.00

Comments are closed.