debaty

Rozumienie Miasta

P1010059

Możliwość uczestniczenia w procesie planowania przestrzeni miejskiej wydaje się być jednym z podstawowych praw mieszkańców. Rzadziej słyszy się, że tam gdzie prawo – jest i obowiązek. Na przykład obowiązek rozumienia (choćby w bardzo ogólnym sensie), na czym polega planowanie przestrzenne oraz jakie – w sensie urbanistycznym, społecznym czy historycznym – jest nasze miasto.

Program „Zrozumieć Miasto” od roku 2004 zaprasza mieszkańców Nowej Huty na spotkania poświęcone przestrzeni (architektonicznej i społecznej) tej dzielnicy. W ciągu ostatniego roku odbyło się 8 takich spotkań. Prelegentami są osoby zajmujące się tematyką odnowy miast w obszarze architektury, gospodarki, ochrony środowiska, kultury, bezpieczeństwa czy funkcji społecznych. Ich wybór jest bardzo demokratyczny: z jednej strony tak uznani architekci jak prof. Krzysztof Skalski, z drugiej – doktoranci czy studenci. Tematem jest zawsze Nowa Huta, często w bardzo szerokim kontekście. Spotkania są otwarte: zwykle przychodzą ludzie zawodowo związani z Nową Hutą, a także mieszkańcy – oni najbardziej żywiołowo reagują na głoszone przez prelegentów treści. Spotkania z cyklu „Zrozumieć Miasto” odbywają się najczęściej w siedzibie organizatora – w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w Nowej Hucie.

Comments are closed.