pismo

Powieść w przestrzeń i…

Na architekturę i rzeźbę z punktu widzenia liberatury spogląda Radosław Nowakowski.

Comments are closed.