pismo

Zasada rozwoju form

Duński architekt Erik Asmussen również uważał się za artystę-rzemieślnika. Jego stworzone w duchu antropozoficznym projekty pokazują, w jaki sposób architektura może nawiązywać i uzupełniać krajobraz, a także korespondować z kulturą. O architekcie, który marzył, aby zaprojektowane przez niego budowle można było odbierać wszystkimi zmysłami, pisze Dariusz Śmiechowski.

Comments are closed.