pismo

Święte przestrzenie Indii. Krótkie wprowadzenie

Przestrzeń sakralną rozumiemy przeważnie w sposób dosłowny, mając na myśli określone budowle czy miejsca. Mówiąc o Indiach, musimy spojrzeć na nią szerzej. Miejsca święte, naznaczone sacrum krajobrazy, dźwięki muzyki i zapachy kadzidła odwołują się do podziału społeczeństwa na kasty, wyznaczające odległość danej grupy ludzi od sfery sacrum. Zapraszamy na spotkanie ze skomplikowanym światem indyjskiej religijności.

Święte przestrzenie Indii – pdf do pobrania

Comments are closed.